Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Comisiile de identificare, delimitare și constituire a perimetrelor de ameliorare poate fi descărcată de aici