Comisia pentru Aplicarea OUG nr. 96/2002

Componența Comisiei Judeţene pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legale privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum  şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore este disponibilă aici