Comisia paritară

Comisia paritară constituită la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu  poate fi găsită aici