Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006

Atribuțiile și componența  Comisiei Județene Sibiu pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 și a  Legiinr. 290/2003 pot fi descărcate de aici