Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Componența comisiei de monitorizare poate fi descărcată de aici.