Comisia de delimitare teritorială între unități administrative

În temeiul dispozițiilor art. 10 alin. 2 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor pct. 4.2.1. și 4.2.2. din Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările și completările ulterioare, prin ordin al Prefectului Județului Sibiu au fost constituite 64 de comisii de delimitare cadastrală și de recunoaștere a limitelor teritoriale a fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Sibiu, având următoarele atribuții:

Atribuțiile Comisiei de delimitare teritorială între unitățile administrative pot fi găsite aici