Colegiul prefectural

Regulamentul Colegiului Prefectural al Instituției Prefectului – Județul Sibiu

Membrii Colegiului Prefectural  al instituției Prefectului – Județulul Sibiu pot fi găsiți aici.

HOTĂRÂREA nr. 1/3O.01.2024 privind aprobarea Tematicii orientative a ordinii de zi a ședințelor Colegiului Prefectural al Județului Sibiu pentru anul 2024 poate fi descărcată de aici.

ANEXA la Hotărârea  nr. 1 a Colegiului Prefectural al Județului Sibiu  – PROGRAMUL ORIENTATIV AL ȘEDINȚELOR COLEGIULUI PREFECTURAL PENTRU ANUL 2024 ( întocmit în baza propunerilor formulate de membrii și invitații permanenți ai Colegiului Prefectural Sibiu) – poate fi descărcată de aici.