Condiții și mecansim de acordare a sprijinului pentru cazare și masă destinat beneficiarilor de protecție temporară din Ucraina

În contextul modificării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 15 din 2022 pentru acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina – ”Programul 50/20”, prezentăm mai jos condițiile și mecanismul de acordare a sumelor destinate acoperirii cheltuielilor de cazare și hrană:

În primele 4 luni consecutive de la momentul depunerii cererii la autoritatea locală de domiciliu (primărie), suma va fi compusă din acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv:

  • 750 lei pe lună pentru persoana singură
  • 000 lei pe lună pentru o familie,
  • 600 lei pe lună pentru o persoană pentru acoperirea cheltuielilor de hrană

Începând cu luna a cincea și până la finalul acestui an, până la 31 decembrie 2023, beneficiile vor fi compuse dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, după același model:

  • 750 lei pe lună pentru persoana singură
  • 000 lei pe lună pentru o familie.

Pentru prima lună, singura condiție impusă este ca cetățeanul străin să fie beneficiar al protecției temporare și să se înregistreze la autoritatea locală de domiciliu (primărie) în Program prezentând CNP- ul (codul numeric personal) personal și al tuturor membrilor de familie.

Pentru următoarele trei luni, solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României trebuie să facă dovada că:

  • sunt înregistrați la una dintre agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a municipiului București, după caz sau sunt încadrați în muncă pe teritoriul României;
  • minorii, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar sunt înscriși (elevi/audienți) în învățământ, în calitate de ante-preșcolari, preșcolari sau elevi sau frecventează activități educaționale din ofertele altor instituții, organizații, hub-uri, centre educaționale care sunt organizate în unități de învățământ de către autoritățile administrației publice locale sau de către organizațiileneguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare,

Pentru cea de-a cincea lună și până la finalul anului acestuia, condițiile pentru a fi primită suma de sprijin pentru cazare (750 lei pentru persoanele singure, respectiv 2.000 lei pe lună pentru familii) e necesar ca solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă și să aibă înscriși copiii minori, potrivit modalităților descrise mai sus.

Informații suplimentare, actele normative în limba RO și UA și anexele pot fi găsite pe website-ul oficial al Guvernului: www.protectieucraina.gov.ro – Secțiunea CAZARE TEMPORARĂ ȘI LOCUIRE

Pentru detalii suplimentare, puteți suna la 021.3456789 – call-center guvernamental între orele 08.00 -16.00 , sau puteți accesa direct acest link.