Comunicat de presă – ședința de lucru a Comisiei de Dialog Social Sibiu.

Astăzi, 8 aprilie 2024, prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu a prezidat ședința de lucru a Comisiei de Dialog Social Sibiu.

Primul punct pe Ordinea de Zi al ședinței de astăzi a fost reprezentat de ”Revendicările Sindicatului Național Sport și Tineret SNST”.

Acestea au fost prezentate de domnul Petrache Georgel, președintele B.N.S.-Filiala Sibiu și au făcut referire la următoarele aspecte:

  • Inechitățile salariale. SNST solicită majorarea cu 25% a salariilor celor care muncesc în Sport și Tineret, personal contractual și funcționari publici din cadrul Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, Cluburi Sportive, Case de Cultură ale Studenților, Complex Cultural Teo, Complexurile Sportive Naționale, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, Institutul Național de Cercetare păentru Sport-INCS, Federații Sportive Naționale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – MFTES și Agenția Națională pentru Sport-ANS;
  • Munca suplimentară neplătită și necompensată cu timp liber corespunzător din cauza lipsei de personal;
  • Suprasolicitarea personalului;
  • Condiții proaste de muncă;
  • Nivelul foarte mic al salariilor.

În acest context domnul prefect, în calitatea sa de reprezentant al Guvernului, i-a asigurat că solicitările lor vor fi transmise Guvernului României și de asemenea i-a asigurat de toată colaborarea sa în tot ceea ce privește dialogul și întregul său sprijin.

Al doilea punct al ordinii de zi a fost constituit de secțiunea Diverse, unde a fost prezentat Proiectul, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus prin Programul Educație și Ocupare, ”Creșterea capacității organizațiilor societății civile și dezvoltarea parteneriatelor pentru ocupare și formare” de către domnul Rada Adrian, reprezentant al Consiliului Național al IMM-urilor din România.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie consolidarea capacității organizațiilor societății civile (OSC) de a implementa în mod eficient politici și acțiuni în vederea simulării unei rate ridicate de ocupare și promovarea procesului de dezvoltare și implementare a parteneriatelor pentru ocupare și formare profesională.

Informații detaliate cu privire la proiect se găsesc pe https://exino.ro/proiecte/creșterea-capacitatii-ong/;

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro