Comunicat de presă – Pestă porcină africană

Ca urmare a confirmării a celui de al treilea focar de Pestă Porcină Africană, din acest an, într-o gospodărie din localitatea Brateiu, astăzi 23 decembrie 2023 a avut loc în sistem on-line ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu.

În cadrul ședinței s-a prezentat și aprobat Planul de măsuri privind combaterea focarului de Pestă Porcină Africană,  pentru care s-a stabilit realizarea următoarele activități:

  • Se instituie în jurul focarului o zonă de protecție de 3 km, care include localitățile: BRATEIU și DÂRLOS; fonduri de vânătoare F.V. 31 AȚEL si F.V.F.V.32 DARLOS – din jud. SIBIU;
  • o zonă de supraveghere în jurul focarului, de minim 10 km, care include si zona de protective, pe raza localităților: MEDIAS, VALEA LUNGA, BLAJEL, PAUCEA, CURCIU, SMIG, GIACAS, ALMA, ATEL, DUPUS, BIERTAN, RICHIS, BUZD, MOSNA si IGHISU NOU ; fonduri de vânătoare F.V. 30 MOSNA, F.V. 33 DUMBRAVENI, F.V. 28 BAZNA si F.V. 35 BIERTAN din județul Sibiu;
  • In aceste zone, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii, vor aplica măsurile stabilite in legislația comunitară specifică: Regulamentul (UE)2016/429 al Parlamentului European si al Consiliului privind bolile transmisibile ale animalelor si Regulamentul Delegat (UE) 2020/687 al Comisiei de completare a Regulamentului 429/2016 in ceea ce privește normele de prevenire si control al anumitor boli listate;

Instituția însărcinată cu dirijarea, monitorizarea măsurilor de control si raportarea periodică în CLCB a progreselor obținute este Direcția Sanitară Veterinară si pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, prin Directorul Executiv. Nerespectarea acestei dispoziții reprezintă încălcarea legii și se sancționează în conformitate cu prevederile H.G. 984/2005 cu modificările ulterioare.

Evaluarea animalelor și produselor se va derula conform  Hotărârii de Guvern  nr. 1214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor.

În cazul acestui focar, în funcție de rezultatul anchetei epidemiologice efectuate de medicul veterinar oficial, se va acorda  despăgubirea suinelor, pentru exploatația in cauză, conform legislației in vigoare.

S-a  decis  uciderea suinelor existente in exploatație, în număr de 9 capete porc gras,  prin metoda “ucidere prin asomare cu pistol cu glonț captiv și decerebrare prin spiralizare”, acțiune care se va efectua in cursul zilei de 23.12.2022, in vederea limitării răspândirii bolii.

Neutralizarea cadavrelor rezultate din controlul bolii se va realiza prin ecarisare alternativă,  îngropare in situ,  pe raza localității Brateiu, acțiune urmată de dezinfecții repetate, realizate de către reprezentanții DSVSA Sibiu.

Istoric

               In cursul zilei de 21.12.2023,  medicul veterinar de liberă practică împuternicit de la CSV Mediaș s-a deplasat în exploatația din comuna Brateiu ca urmare a notificării proprietarului privind  moartea a două capete suine, categoria –  porc gras.

Ajuns la fața locului  medicul veterinar a efectuat examenul clinic la nouă suine în viață, existente in exploatație,  precum si examen anatomopatologic la cele două suine moarte și a constatat existența unor semne clinice și anatomopatologice ce pot fi atribuite pestei porcine africane.

Medicul veterinar  a recoltat de la suinele moarte un număr de doua  seturi de organe, în vederea efectuării examenului virusologic, probe care au fost afluite la LSVSA Alba, boala fiind confirmată conform buletinului de analiza B.A. 13941/22.12.2023.

                            Menționăm că în exploatație, conform bazei naționale de date, la debutul bolii exista un număr total de 11 suine.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro