Comunicat de presă – Colegiul prefectural

Azi, 23.04.2024, începând cu ora 11:00, a avut loc ședința Colegiului Prefectural, prezidată de domnul prefect, Mircea Dorin Crețu alături de doamna subprefect, Minea Maria și domnul secretar general Marius Oltean, având următoarea ordine de zi:

 1. Evaluarea activităților desfășurate de lucrătorii din cadrul  A.E.S.P. – I.P.J. Sibiu, în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilicite ce aduc atingere mediului înconjurător.

 

În cursul anului 2023 polițiștii din cadrul Serviciului A.E.S.P. Sibiu, au desfășurat activității specifice pentru realizarea obiectivelor prevazute în Planul de acțiuni al judetului Sibiu pentru anul 2023 în scopul protejării mediului înconjurător.

În conformitate cu Obiectivul din Programul de guvernare: Consolidarea capacităţii de intervenţie şi de reacţie a MAI, pentru impunerea respectării legii, lucrătorii de poliție au efectuat  de acţiuni punctuale pentru depistarea persoanelor care savârșesc fapte de braconaj cinegetic, în vederea protejării faunei şi fondurilor  cinegetice.

În acest sens, pe linie de braconaj cinegetic la nivelul S.A.E.S.P. a fost pus în aplicare Planul ,, Cinegetic 2023”, ocazie cu care au fost obținute următoarele rezultate:

– nr. de acţiuni 26;

– nr. de arme/muniţie indisponibilizate în vederea confiscării 13 arme letale(deținute legal) și 61 cartușe;

– cantitate carne de vânat indisponibilizată în vederea confiscării 700 kg;

– nr. autovehicule indisponibilizate, ca urmare a actelor de braconaj 2;

– alte bunuri confiscate folosite la braconaj cinegetic (cutite, lanterne, rucsac, etc.)-4;

– nr. dosare penale întocmite 12;

– nr. persoane cercetate 14;

– infracțiuni  constatate 13.

Pe linia substanţelor periculoase, în cooperare cu instituţiile de profil, cu atribuţii în ceea ce priveşte protecţia mediului şi sănătatea persoanelor, cum sunt Agenția pentru Protecția  Mediului Sibiu, Garda Națională de Mediu-Comisariatul judetean Sibiu, Agentia Națională Fitosanitară-Oficiul judetean Sibiu, polițiștii au desfășurat activități preventive și de combatere a faptelor ilicite în domeniile deșeuri periculoase, substanțele pentru protecția plantelor și prevenirea poluării solului, apelor și aerului.

Astfel, au pus în aplicare Planurile naționale de Acțiune ,, FITOS 2023” și ,,Ozonul_Deșeuri 2023” și au efectuat activități de prevenire și combatere a faptelor ilicite și în afara perioadelor de acțiune din cadrul planurilor naționale, în funcție de sesizari, reclamații sau informații de care au luat cunoștință polițiștii.

În cadrul acestor activități au fost obținute următoarele rezultate:

-nr. acţiuni specifice- 12;

-nr.controale efectuate- 88;

– cantitate exprimată în kg/litri, după caz, substanţe/deşeuri periculoase indisponibilizate în vederea confiscării: 931 kg deseuri periculoase, aproximativ 20 tone deșeuri contaminate cu substanțe periculoase, constând în 41 autovehicule indisponibilizate scoase din uz, 42,345 l substanțe periculoase; 200 litri ulei uzat, pentru care s-au dispus măsuri de tratare/valorificare sau eliminare totală.

– nr. dosare penale întocmite 15;

– nr. persoane cercetate 17 ;

– sancțiuni contravenționale aplicate 2, în valoare de 8000 lei.

De asemenea, lucrătorii de poliție din cadrul S.A.E.S.P. au desfășurat activități specifice de prevenire și combatere a activităților ilegale din domeniul materiilor  explozive, categorie în care sunt încadrate și articolele pirotehnice, așa zisele artificii și petarde, în scopul prevenirii provocării de incendii, răniri de persoane și menținerea calității aerului.

În acest context, în perioada noiembrie 2023- ianuarie 2024, dar și în afara acesteia, în urma activităților desfășurate, polițiștii angrenați au obținut următoarele rezultate:

-nr. acţiuni executate 21;

-controale efectuate 80;

– cantitate exprimată în kg, materii explozive indisponibilizate în vederea confiscării 1428 kg.( articole pirotehnice);

– 13 sancțiuni contravenționale aplicate la persoane fizice, în valoare totală de 5000 RON;

– nr. dosare penale întocmite 26;

– nr. persoane cercetate 30;

– 7 percheziții domiciliare efectuate.

Cu ocazia controalelor efectuate la societățile autorizate, pe raza mun. Sibiu, au fost constatate încălcări atât de natură penală cât și de natură contravențională și ca urmare a măsurilor dispuse, au fost retrase 2 autorizații de comercializare articole pirotehnice, ceea ce a dus la anularea acestor autorizații, ca urmare a încălcării prevederilor Legii 126/1995-republicată.

În perioada 14.12.2023-08.01.2023, prin Ordinul Prefectului nr.624 din 13.12.2023 pentru constituirea Comisiei mixte de control având ca obiectiv descurajarea comerțului ilegal cu articole pirotehnice, precum și a utilizării necorespunzătoare a acestora în scopul prevenirii accidentelor, s-a acționat în cooperare cu reprezentanții ISU Sibiu, Comisariatul judetean pentru Protectia Consumatorilor Sibiu, ITM Sibiu și Biroul Vamal de Interior Sibiu, rezultatele obținute fiind cuprinse în datele prezentate anterior.

În contextul celor expuse mai sus apreciem că lucrătorii de poliție au desfășurat

activități proactive, în cooperare cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții și responsabilități în domeniul protecției mediului, la nivelul județului Sibiu nefiind înregistrată o problematică deosebită pe acest domeniu de activitate, nefiind înregistrate cazuri grave de poluare.

 1. Aspecte privind situația juridică a muzeelor și colecțiilor

de pe raza județului Sibiu în conformitate cu prevederile Legii nr. 311 din 2003.

 

Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu, ca serviciu deconcentrat al Ministerului Culturii în teritoriu, are printre atribuțiile sale și propunerea acreditării și verificarea condițiilor de acreditare pentru muzee și colecții de drept public sau privat.

Județul Sibiu este unul dintre județele cu cea mai mare zestre culturală din România, iar muzee precum Muzeul Național Brukenthal sau Complexul Național Muzeal ASTRA, sunt cunoscute și apreciate, prin intermediul colecțiilor și tezaurelor deținute, pe întreg mapamondul.

De altfel, în județul Sibiu, sunt acreditate Muzeul Național Brukenthal, Complexul Național Muzeal ASTRA, Muzeul Municipal Mediaș, Muzeul Gazelor Naturale din Mediaș, iar în curs de reacreditare se află Muzeul Silviculturii din Săliște.

O tematică mai puțin abordată este situația legală a muzeelor și colecțiilor neacreditate din județul nostru, de mare importanță pentru identitatea noastră națională și culturală.

În numeroase sate din județul Sibiu există muzee (etnografice) săteşti realizate la iniţiativa unor persoane pasionate sau a unor instituţii publice locale, găzduite de şcoli, cămine culturale sau în spaţii puse la dispoziţie de primării, şi organizate după criterii mai mult sau mai puţin ştiinţifice, sau aşa-numitele „colţuri muzeistice”, organizate cu mijloace modeste în unele instituţii de învăţământ.

Dar în afară de aceste muzee săteşti cu caracter instituţional, există în spaţiul rural sibian şi colecţii particulare de obiecte de interes etnografic, deschise pentru publicul local sau turişti, realizate de persoane entuziaste, fără studii de specialitate, în gospodăriile personale sau în spaţii achiziţionate prin finanţare proprie şi considerate „muzee” atât de iniţiatori, cât şi de comunitate. Astfel de colecţii se găsesc pretutindeni în ţară, dar, din păcate, asemenea iniţiative nu s-au bucurat de o susţinere organizată din partea autorităţilor locale, nici de un sprijin de specialitate care să le acorde consultanţă în vederea conservării, protejării, înregistrării şi valorificării unor bunuri de certă importanţă culturală, multe cu valoare patrimonială.Fără pregătire de specialitate, dar cu multă pasiune şi răbdare, aceşti oameni au adunat piese valoroase şi se străduiesc să le pună în valoare aşa cum merită.

În ceea ce privește situația legală a acreditărilor, vom prezenta în continuare căteva din coordonatele Legii nr. 311 din 2003, privind muzeele și colecțiile publice, republicată.

Potrivit Legii nr. 311 din 2003 prin muzeu se definește o „Instituția de cultură, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societății, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii, educării și recreerii, mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător”. Aceeași Lege nr. 311 din 2003 definește colecția ca „fiind un ansamblul de bunuri culturale și naturale, constituit în mod sistematic și coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat”, iar colecțiile publice sunt „colecțiile accesibile publicului și specialiștilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistică, documentară, istorică, științifică, culturală și memorialistică”.

Colecțiile private accesibile publicului sunt colecțiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul și specialiștii au acces numai cu acordul deținătorilor.

Din punct de vedere legal, persoanele fizice sau juridice de drept privat care au înființat sau înființează muzee și colecții publice, în baza unui punct de vedere emis de către Ministerul Culturii, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii acreditare, iar cererea se depune la Direcțiile Județene pentru Cultură din țară.

Îndeplinind în acelaşi timp funcţii de muzeu şi de aşezământ cultural fără să fie de fapt nici una, nici alta, aceste colecţii sunt bine-cunoscute în regiune şi adesea chiar de către turiştii români şi străini, fără să beneficieze de protecţie instituţională.

Valoarea şi interesul acestor colecţii etnografice particulare constă în faptul că ele constituie o resursă importantă de patrimoniu, insuficient valorificată, atât la nivel local, cât şi național, putând fi considerate un factor de identitate, originalitate şi specific local al unei comunităţi și reprezentând o sursă identitară şi de dezvoltare culturală pentru comunităţile locale, dar şi pentru dezvoltarea turismului cultural.

De asemenea, astfel de muzee şi colecţii deschise către public au un rol important în viaţa culturală pentru că oferă o viziune asupra istoriei şi tradiţiilor unei comunităţi, oferă un loc familiar de agrement şi divertisment, având şi o componentă de educare ce răspunde nevoilor comunităţii și chiar dacă nu întotdeauna valoarea intrinsecă a acestor colecţii este foarte mare, unele piese sunt deosebite, făcând parte, de facto, din patrimoniul naţional.

Deși implică un volum uriaș de muncă, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu face toate demersurile pentru a sprijini acreditarea acestor muzee și colecții aflate pe teritoriul județului nostru.

Direcția Județeană pentru Cultură consideră că factorii socio-culturali pot fi pârghii şi componente principale ale unei dezvoltări socio-economice durabile, iar patrimoniul cultural de care dispune o comunitate, inclusiv cel privat, nu are doar importanţă strict culturală ci şi economică, şi această schimbare de optică impune pe termen lung o reevaluare a strategiilor şi politicilor culturale, atât la nivel naţional dar şi la nivel local.

O bună administrare a culturii poate deveni un factor important de dezvoltare economică locală, în acord cu necesităţile şi exigenţele diverselor comunităţi şi ale societăţii în ansamblu.

 1. Prezentarea Raportului privind îndeplinirea  Planului de Acțiuni al Județului Sibiu pentru anul 2023.

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019

privind Codul administrativ, art. 253, ținând cont de prevederile art. 6 alin. 2 lit. b și c) din Hotărârea Guvernului nr. 906/22 octombrie 2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi din Codul administrativ, Prefectul județului Sibiu a analizat modul de îndeplinire a obiectivelor cuprinse în Programele de guvernare în vigoare pentru anul 2023.

În speță, ne referim la Programul de guvernare pentru perioada 2021-2024,aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/25.11.2021 [publicat în Monitorul Oficial nr. 1122 / 25.11.2021] și Programul de guvernare pentru perioada 2023-2024, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 22/15.06.2023 [publicat în Monitorul Oficial nr. 533/15.06.2023].

Având în vedere suprapunerea de facto a acestor documente programatice,Instituția Prefectului – Județul Sibiu a procedat la actualizarea Planul de acțiuni al județului pe anul 2023, analiza stadiului de îndeplinire a obiectivelor fiind urmărită din perspectiva ambelor programe de guvernare în vigoare pentru perioada de referință.

Din punct de vedere statistic, Planul de acțiuni pentru anul 2023 al județului Sibiu a fost structurat pe 13 capitole, având prevăzute 123 obiective și 737 acțiuni pentru realizarea obiectivelor propuse.

Acțiunile au fost planificate în concordanță cu Programele de guvernare și au avut ca scop construcția unei societăți coezive, care să beneficieze de îmbunătățirea sistemului de educație și sănătate, de reducerea inegalităților dintre bărbați si femei, dintre mediul urban și rural și care să conducă la promovarea unei societăți deschise.

Printre obiectivele și acțiunile realizate, pe care le regăsim în Planul de acțiuni pe anul 2023 al județului Sibiu, permiteți-mi să amintesc:

 • Implementarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea Ocna Sibiului” realizat, în parteneriat, de Consiliul Județean Sibiu și Primăria orașului Ocna Sibiului;
 • Implementarea proiectului Investiții în infrastructura existentă a Spitalului Clinic de Psihiatrie ”Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu în vederea relocării ambulatoriului de specialitate adulți;
 • Construirea unui nou ambulatoriu copii – Construcția a fost finalizată, recepționată și dată în folosință;
 • Finalizarea lucrărilor de reparație a podețului de la km 33+203 pe linia 210 Sibiu-Vințu de Jos de către Regionala Căii Ferate Brașov (recepția lucrărilor s-a efectuat la data de 31.01.2023);
 • Finalizarea de către Primăria Municipiului Sibiu a PARCULUI BELVEDERE;
 • Menționez, de asemenea, lucrările de investiții finalizate în Municipiul Mediaș: inițierea etapei I a procesului de reabilitare a străzilor din cartierul Aurel Vlaicu [străzile Protopop I. Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octav

 Fodor, Vlad Țepeș, Aurel Vlaicu]; Reabilitarea și modernizarea Școlii gimnaziale Ighișu Nou;  Reabilitare instalație de încălzire centrală la Liceul Teoretic ”Stephan Ludwig Roth” ;

 • Tot aici merită amintite și: Reabilitarea instalației de încălzire și a instalației electrice corp D a Liceului Teoretic – Axente Sever; Construirea sălii de sport şcolară pe strada Nicolae Bălcescu nr. 6 din Orașul Tălmaciu; Realizarea sistemului de canalizare menajeră în localitățile Iacobeni, Stejărișu și Netuș – Primăria comunei Iacobeni; Reabilitarea rețelei stradale în localitățile Iacobeni, Stejărișu, Netuș, Noiștat și Movile – Primăria comunei Iacobeni; Proiectul privind captarea, tratarea şi înmagazinarea apei în Sebeşu de Sus – Primăria comunei Racoviţa.

Pe linia asigurării securității energetice, se remarcă inițierea unor proiecte de modernizare a rețelelor pentru punerea în siguranță a conductei DN 300 Agârbiciu – Sibiu, zona Șeica Mare și implicarea S.C. Romgaz S.A. în proiectele de producție a energiei verzi și în producția metanolului.

 

La această secțiune din Ordinea de zi a ședinței, doamna Monica Moldovan, consilier superior în cadrul Instituției Prefectului -județul Sibiu, în conformitate cu solicitarea formulată prin adresa nr. 59589/11.05.2023 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, de monitorizare lunară în cadrul Colegiului Prefectural, a obiectivului de investiție finanțat prin Programul Naţional de Consolidare a Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat (PNCCRS) – “REABILITARE ȘCOALA GENERALĂ NEMȘA, COMUNA MOȘNA, JUDEȚUL SIBIU” raportat la luna MARTIE 2024, stadiul proiectului este următorul:

 • Primăria comunei Moșna a încărcat la data de 05 aprilie 2024 prin intermediul platformei digitale ”investitii.mdlpa.ro” documentele necesare în vederea semnării contractului de finanțare,
 • Din analiza documentației transmisă, a rezultat faptul că Hotărârea de Consiliu Local de aprobare a indicatorilor tehnico – economici, trebuia actualizată cu ultimele  modificări legislative, în speță cu introducerea unei noi linii de deviz în care să fie incluse și dotările necesare  în vederea instrumentării seismice a clădirilor cu accelerometre digitale pentru clădiri, așa cum sunt prevăzute de  9^1 din Ordinul nr. 921 din 29 februarie 2024 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 2.853/2022. Dotările  precizate mai sus sunt cheltuieli eligibile și pot fi suportate de la Bugetul de stat.
 • Astfel, în ședința Consiliului Local Moșna din data de 29.04.2024, se va supune aprobării noua Hotărâre de actualizare a indicatorilor tehnico – economici, în conformitate cu modificările legislative.a fost eliberată autorizația de construire de către Consiliul Județean Sibiu,

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro