Comunicat de presă

Ședința Colegiului Prefectural

Marți, 28 iunie 2022, s-a desfășurat în sistem online ședința ordinară a Colegiului Prefectural organizată la nivelul județului Sibiu și condusă de prefectul județului, domnul Mircea Crețu.

Un punct central pe ordinea de zi a fost prezentarea studiului Riscul de COVID-19 ca boală profesională la personalul din sectorul Sănătate și Asistență Socială, elaborat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu prin aplicarea metodei epidemiologice în medicina muncii și axat pe prevederile obiectivelor din Programul de Guvernare.

Unele dintre concluziile rezultate din studiu sunt:

  • distribuția COVID-19 la lucrătorii din sănătate este asimetrică din punct de vedere al ocupațiilor și al unităților sanitare, proporția semnificativă a infecțiilor fiind la asistentele medicale din spital
  • demonstrarea faptului că metoda epidemiologică poate fi utilă pentru managementul riscului și pentru semnalarea/cercetarea/declararea COVID-19 ca boală profesională la personalul din linia I și la personalul esențial din sănătate.

Un alt punct de pe ordinea de zi a fost prezentarea Modificărilor legislative privind sistemul public de pensii cu aplicabilitate de la 01.01.2022. Casa Județeană de Pensii Sibiu a arătat că, la 01.06.2022 se aflau în evidență un număr de 106.673 beneficiari.

Cele mai importante modificări începând cu 01.01.2022 sunt:

  • creșterea valorii punctului de pensie la 1586 lei
  • utilizarea câștigului salarial mediu brut la valoarea de 6095 lei
  • creșterea cuantumului ajutorului de deces, a cuantumul indemnizației pentru însoțitor cu grad de handicap I.

Direcția Regională Vamală Brașov – Biroul Vamal de Interior Sibiu a evidențiat prin raportul Evoluția principalilor indicatori în activitatea vamală cum situația operațiunilor vamale de export a atins în primul semestru o valoare statistică de 105,61%, în creștere față de cea a anului precedent.

Astfel, numărul operațiunilor vamale de punere în liberă circulație s-a aflat pe un trend ascendent cu aproximativ 0,44 %, față de aceeași perioadă a anului anterior, valoarea statistică a mărfurilor fiind cu 26,8% mai mare decât în perioada similară a anului 2021, iar drepturile vamale încasate au crescut cu 6,62%.

Și numărul celor 3077 de declarații vamale de tranzit  prelucrate a atins o creștere cu aproximativ 0,92% față de perioada similară a anului  2021.

La nivelul Biroului Vamal de Interior Sibiu, în perioada supusă analizei, au fost emise un număr de 8 autorizații și atestate, iar altele 5 au fost revocate.

Întreaga activitate s-a desfășurat în condițiile de aglomerare cu mijloace de transport la frontiera cu Republica Moldova și Ucraina, cât și în portul Constanța, ca urmare a războiului din Ucraina. Guvernul României, prin Autoritatea Vamală Română, a luat măsura delegării pentru 60 de zile a doi inspectori vamali, unul la Constanța Sud Agigea și altul la Vama Albița urmând ca la expirarea acestei perioade acestei perioade să fie delegați alți doi lucrători vamali.

Expert,

Cristina Muntean