Comunicat de presă

Ultima zi de încasare a numerarului la ghișeele ServiciuluiPublic Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu este data de 27 decembrie 2018.

Cetățenii care au programare online pentru data de 28 decembrie 2018 trebuie să prezinte chitanțe pentru plata taxelor eliberate de CEC, Trezorerie sau oficiile poștale.

Măsura este impusă de normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3809 / 18.12.2018.

Conform normelor fiscale, contul Instituției Prefectului trebuie să nu prezinte sold la sfârșitul anului.

Biroul de presă