Comunicat de presă

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu s-a întrunit azi în ședință și a adoptat Hotărârea nr. 2 din 04.02.2022 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 171/2022, privind prelungirea stării de alertă. Totodată au fost aprobare și  cele două  anexe care instituie măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc care se aplică pe durata stării de alertă.

 

În cele două anexe sunt reglementate măsurile care intră în competența Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu și se aplică la nivelul unităților administrativ-teritoriale în funcție de rata de incidență cumulată la 14 zile acolo unde aceasta este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și la nivelul unităților administrativ-teritoriale unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

 

Măsurile adoptate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu în cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta își vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Această hotărâre împreună cu cele două anexe este publicată pe pagina de internet a Instituției Prefectului-Județul Sibiu, accesând acest link.

 

 

Purtător de cuvânt,

Cristina Muntean