Comunicat de presă

Ținând cont de sesizarea Uniunii Salvați România-Filiala Cisnădie, înaintată Instituției Prefectului-Județul Sibiu sub nr. 2/18.01.2022 arătăm că, urmează să fie exercitat controlul privind verificarea legalității Hotărârii Consiliului Local Cisnădie nr. 256/21.12.2021 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru UAT Cisnădie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Verificarea legalității Hotărârii Consiliului Local Cisnădie nr. 256/21.12.2021 va fi realizată cu celeritate, urmând să se aibă în vedere aspectele sesizate de Uniunea Salvați România-Filiala Cisnădie.

 

 

 

Purtător de cuvânt,

Cristina Muntean