Comunicat de presă

Marți, 21 decembrie 2021, s-a desfășurat în sistem online ședința ordinară a Colegiului Prefectural, organizată la nivelul județului Sibiu și condusă de prefectul județului domnul Mircea Crețu.

 

Discuțiile au fost axate pe tema evoluției forțelor de muncă flexibile în relația angajat – angajator. Din prezentarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, flexibilizarea în domeniul relațiilor de muncă aduce schimbări pe trei coordonate principale ale raportului de muncă: timpul de muncă, tipul contractului de muncă și statutul salariatului.

Aceste forme de muncă reprezintă instrumente pe care angajatorii le au la îndemână în relația cu angajații pentru a configura un raport de muncă mai flexibil, adaptat propriilor nevoi generate de procesul de muncă și pentru  a determina în mod implicit creșterea nivelului de ocupare pe piața muncii.

 

S-au abordat aspecte ce țin de rolul și rezultatele controalelor desfășurate de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, în cadrul acordului de delegare APIA – ANSVSA, la eșantioanele de ecocondiționalitate SMR – 2021. Astfel, orice fermier care solicită plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin, trebuie să respecte normele privind ecocondiționalitatea.

In urma deficientelor constatate, s-au dispus termene de remediere si au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare de 2700 lei, și 8 avertismente.

 

Din Raportul privind activitatea de control desfășurată de Garda Națională de Mediu

a reieșit că, în cursul anului 2021, s-au desfășurat 839 controale, fiind impuse un număr total de 778 măsuri coercitive cu termene de realizare atât persoanelor juridice cât persoanelor fizice. Au fost dispuse nouă sistări de activitate fără propuneri de începere a urmăririi penale. Urmare a constatărilor efectuate, au fost  aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1 273 200 lei rezultate din încălcarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului.

Au fost efectuate 134 acțiuni de control în colaborare cu alte instituții.

 

 

 

 

Expert,

Cristina Muntean