Comunicat de presă

Decontarea sumelor aferente schemei de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022

 

Începând cu  27 noiembrie 2021 au intrat în vigoare prevederile Ordinului nr. 1155/1240/1480/2021 pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1143 din 27 noiembrie 2021.

 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Energiei, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale vor pune în aplicare prevederile acestui document.

 

Conform actului normativ, începând cu data de 1 noiembrie 2021, furnizorii de energie electrică şi/sau gaze naturale aplică în facturile emise schema de compensare. Aceasta se acordă tuturor clienţilor casnici care nu beneficiază de ajutorul pentru încălzire prin raportare la valorile de referinţă.

Prin excepţie, compensarea se aplică şi unor clienţi casnici care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili și unor categorii de clienţi finali noncasnici (I.M.M.-uri, microîntreprinderi, cabinetele medicale individuale, persoanele care exercită profesii liberale, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoanele fizice autorizate) așa cum sunt definiți în acte normative.

 

 

Expert,

Cristina Muntean