Comunicat de presă

Ședința Colegiului Prefectural

Marți, 23 noiembrie 2021, s-a desfășurat în sistem online şedinţa ordinară a Colegiului Prefectural, organizată la nivelul judeţului Sibiu și condusă de prefectul județului domnul Mircea Crețu.

 

Discuțiile au fost axate pe tema Digitalizării, factor de eficientizare a activităților instituționale, a cărei obiectiv principal este de a contribui la creșterea performanțelor și eficienței activității, oferind totodată posibilități pentru o dezvoltare inovatoare și stimulativă a acesteia. Aplicațiile și programele ce susțin în prezent efortul de digitalizare la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu sunt folosite în relaţia cu angajatorii, angajații şi autoritățile din plan intern şi extern, fiind puse gratuit la dispoziția acestora.

 

S-au abordat aspecte ce țin de beneficiile de asistență socială administrate și gestionate de Agenția Județeană de Prestații și Intervenție Socială Sibiu, reliefându-se că, pentru perioada ianuarie 2021 – octombrie 2021, un număr mediu total de 114.221 persoane  au beneficiat de drepturi de asistență socială, iar suma totală plătită pentru această perioadă de către AJPIS Sibiu  a fost de 398.804.154 lei.

 

Prezentarea amplă a Programelor  naționale de sănătate contractate în anul 2021 de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și materiale sanitare a scos în evidență că, din punctul de vedere al CAS Sibiu, principala provocare în realizarea programelor naționale de sănătate o reprezintă estimarea corectă a creditelor de angajament astfel încât acestea sa fie utilizate integral în fiecare trimestru și să asigurare continuitatea pentru fiecare activitate derulată, în special în cazul afecţiunilor cu variaţii mari ale consumului lunar. Alocarea creditelor de angajament cumulat, pentru fiecare program derulat  și nu pentru fiecare activitate din cadrul programului ar  permite utilizarea mai eficientă a sumelor în funcție de necesități.

 

A fost aprobată Hotărârea privind Programul de măsuri privind supravegherea și controlul modului de producere, depozitare, transport și comercializare a produselor specifice sărbătorilor de iarnă, de ducerea la îndeplinire a acestuia răspunzând Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu. Acţiunile de control se vor desfăşura  în perioada 15.11.2021 – 10.01.2022.

 

Acest comunicat de presă este un nou prilej prin care, prefectul Mircea Crețu se adresează membrilor Colegiului Prefectural să acorde o maximă importanță respectării măsurilor luate în domeniul sănătății publice în această perioadă, pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, în instituțiile pe care aceștia le coordonează și, în mod deosebit, în interacțiunea cu solicitanții care au nevoie de serviciile funcționarilor publici.

 

 

 

Expert,

Cristina Muntean