Comunicat de presă

În cadrul ședinței de astăzi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență,  în temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor deUrgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobareaRegulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şicentrelor operative pentru situaţii de urgenţă,  a fost aprobat  planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice sezonului de iarnă 2021-2022.

 

Hotărârea nr.78/27.10.2021 prin care s-a aprobat planul mai sus menționat, precum și anexa acesteia, care cuprinde planul, pot fi consultate la adresa de internet a Instituției Prefectului – Județul Sibiu: https://sb.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/

 

 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu