Comunicat de presă

SIGURANȚA ÎN ȘCOLI

Membrii Grupului de lucru pentru siguranţa în şcoli şi prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar s-au întrunit în ședința trimestrială care a fost condusă de domnul prefect Mircea Crețu, în calitatea sa de coordonator al grupului.

Din prezentarea Raportului pe trimestrul I al Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu a rezultat că au fost desfăşurate activităţi în sistem integrat, care au vizat asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în incinta şi zona adiacentă celor 353 de unităţi de învăţământ preuniversitar, dintre care 167 în mediul urban și 186 în mediul rural.

La nivelul județului, pentru menținerea ordinii publice Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu are repartizate 327 unități de învățământ, Inspectoratul Județean de Jandarmi are 8 iar Poliția Locală are 18.Situația unităților de învățământ preuniversitar de stat este următoarea:

–        141 grădinițe;

–        161 școli primare/gimnaziale;

–        51 licee, colegii, școli postlicelale, cluburi și palate ale copiilor.

Învățământul privat este reprezentat de 23 de grădinițe, 3 școli și 5 școli postliceale.

La nivelul județului  Sibiu, din totalul unităților, 181 sunt cu personalitate juridică și 172 sunt structuri aparținătoare.

Numărul unităților de învățământ care dispun atât de pază umană, cât și de sisteme tehnice de supraveghere video este de 58, dintre care 52 în mediul urban și 6 în mediul rural.

Sunt 203 unități de învățământ preuniversitar dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video, dintre care 87 grădinițe, 104 școli și 12 licee, colegii și alte unități care fac parte din rețeaua școlară.

Din totalul de 353 unități de învățământ preuniversitar, 91 nu sunt asigurate nici cu pază umană și nici cu sistem de televiziune cu circuit închis, iar 158 de unități au efectuată analiza de risc la securitate fizică.

Prin Serviciul de Ordine Publică – Compartimentul Sisteme de Securitate Privată au fost reefectuate verificări, neregulile constate fiind constând din favorizarea intrării fără drept în curtea interioară a unei unități de învățământ a trei persoane care au tulburat procesul educațional, iar la o altă unitate de învățământ nu există acces controlat prin sisteme tehnice sau pază umană pe timpul desfășurării orelor de curs, astfel că orice persoană poate avea acces în curtea școlii sau interiorul clădirii și poate tulbura procesul educațional. Planul de pază nu a fost actualizat.

Față de aceste situații au fost stabilite termene de remediere și au fost sancționate unitățile de învățământ pentru nerespectarea măsurilor minimale de securitate.

În cursul trimestrului I al anului 2022, au fost sesizate, la nivelul I.P.J. Sibiu, 25 de fapte penale, astfel:  20 în incinta unităților de învățământ, 5 în zona adiacentă, 6 în mediul rural și 19 în mediul urban.

Pe genuri de infracțiuni, situația se prezintă astfel: 16 loviri, 3 furturi,  o deținere fără drept de materiale pirotehnice, o lipsire de libertate în mod ilegal,  un ultraj contra bunelor moravuri, 3 purtări abuzive.

Față de perioada similară a anului trecut, numărul infracțiunilor sesizate este în creștere, de la 5 la 25 de  infracțiuni, situația datorându-se faptului că în anul 2021 prezența fizică a fost redusă, pe fondul contextului pandemic.

La nivelul I.P.J. Sibiu nu au fost întâmpinate dificultăți în gestionarea problematicii pe această linie, existând o bună colaborare cu toate instituțiile implicate.

Expert,

Cristina Muntean