Comunicat de presă

Am aflat cu tristețe despre stingerea din viață a distinsului om de cultură, inițiator al luptei antiproletcultiste și cel care a contribuit la reînființarea revistei „Transilvania” și a Universității din Sibiu

prof. dr. univ. MIRCEA TOMUȘ

Memoria sa va rămâne vie prin îndelungata lui carieră de reputat istoric și critic literar, scriitor și cadru didactic universitar dar, mai ales prin calitățile sale umane.

Să îi fie amintirea binecuvântată! Odihnească-se în pace!

Prefect

Mircea-Dorin Crețu