Comunicat de presă

Ședința Comisiei de Dialog Social Sibiu

Comisia de Dialog Social Sibiu s-a întrunit la solicitarea Sindicatului PRO ASM Sibiu din cadrul din cadrul Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și a fost condusă de domnul prefect Mircea Crețu, în calitatea sa de președinte al acesteia.

Revendicările sindicale abordate au fost:

  • majorarea/reintroducerea sporurilor de continuitate, de tură/noapte și pentru zilele de sâmbătă/duminică
  • restructurarea centrelor pentru copii care nu a fost făcută etapizat și nu a oferit protecție socială angajaților
  • acoperirea cheltuielilor de transport/externalizarea serviciului de transport pentru personalul care face naveta
  • prezența liderului de sindicat la ședințele Colegiului Director al D.G.A.S.P.C.

 

Din răspunsul prezentat de conducerea D.G.A.S.P.C. Sibiu, conform actelor normative în vigoare, rezultă că, această instituție, în calitate de ordonator de credite este obligată, să se încadreze în limita cheltuielilor de personal aprobate.

Un număr de 20 de salariați au fost transferați pe posturi vacante similare în perioada premergătoare reorganizării centrelor de adulți, urmare a preocupării permanente de a se găsi soluții pentru angajații din aceste centre.

Transferul personalului s-a efectuat la solicitarea salariaților din cadrul centrelor pentru persoanele adulte cu dizabilități supuse restructurării, cu avizul favorabil al Consiliului Județean Sibiu, pe posturi echivalente/similare pentru asigurarea unui loc de muncă a angajaților respectivelor centre.

Transportul personalului a fost externalizat pentru centrul de la Râu Vadului, urmând a se lua aceiași măsură și pentru centrul de la Agârbiciu.

Liderul de sindicat va fi invitat să participe la ședințe pe subiecte care privesc angajații care fac parte din sindicatul pe care îi reprezintă.

Reprezentantul Blocului Național Sindical BNS-Filiala Sibiu a prezentat situația cu care se confrunta operatorii de transport public local de călători.

Memoriul acestui sindicat va fi transmis Ministerului Finanțelor Publice pentru a fi avute în vedere atât la rectificările bugetare din cursul anului 2022, cât și la elaborarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2023.

În încheiere, prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Crețu a arătat că, trebuie continuată calea dialogului între cele două părți și a reiterat deschiderea sa pentru un dialog constructiv și constant pentru identificarea deficiențelor semnalate de organizațiile sindicale, precum și a unor soluții concrete pentru remedierea acestora.

 

 

 

Expert,

Cristina Muntean