Comunicat de presă

Având în vedere informațiile vehiculate de un site sibian cu referire la responsabilitatea prefectului județul Sibiu privind durata îndelungată a activităților specifice alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din 9 iunie 2024, respectiv preluarea buletinelor de vot și prelucrare a documentelor/materialelor aferente, Instituția Prefectului Județul Sibiu transmite următoarele precizări în scopul unei corecte informări a opiniei publice.

Pe întreaga perioadă a procesului electoral, prefecții, potrivit prevederilor art. 22 (2) din OUG 21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea  și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, asigură personalul auxiliar al biroului electoral județean, alături de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică/Direcții Județene, neavând alte atribuții privind desfășurarea acestei operațiuni cum ar fi programul de preluare/primire al documentelor.

Astfel, prin Hotărârea nr. 59 din 10.06.2024, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 34 Sibiu a suspendat activitatea de preluare a buletinelor pentru alegerile europarlamentare și locale începând cu data de 10.06.2024 ora 19:00 până în data de 11.06.2024 ora 9:00.

Totodată a dispus reprogramarea și reluarea operațiunilor de verificare și centralizarea a Proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și la alegerile locale din 9 iunie, pentru data de 11.06.2024 ora 9:00.

Potrivit prevederilor art.32 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii 393/2004 privind statutul aleșilor locali, birourile electorale de circumscripție județeană primesc de la birourile electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală, respectiv de sector al municipiului București, procesele-verbale conținând rezultatul alegerilor, centralizează rezultatele pe județ.

Aceeași atribuție o au birourile electorale de circumscripție județene și în cazul alegerilor Parlamentului European, respectiv de primire a proceselor verbale de la birourile electorale ale secțiilor de votare, a dosarelor cuprinzând listele electorale utilizate, întâmpinările și constestațiile (art.27 (1) lit.f) din Legea 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European.

Față de cele mai sus menționate Instituția Prefectului Județul Sibiu și-a îndeplinit până în prezent atribuțiile prevăzute în legislația în domeniu și asigurăm cetățenii de îndeplinirea acestora în continuare.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro