Comunicat de presă – Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu

Azi, 15.12.2023, prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu a prezidat Ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu.

La ședință au participat reprezentanți ai instituțiilor publice locale și reprezentanți ai asociațiilor și organizațiilor pensionarilor din Sibiu.

Pe ordinea de zi a figurat prezentarea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sibiu în care doamna director general, Florentina Denisa Nicoară a oferit informații despre serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu decontate din fondul unic de asigurări sociale de sănătate.

Îngrijirea medicală la domiciliu reprezintă o alternativă la spitalizarea prelungită și o soluție pentru ca pacientul să beneficieze de îngrijire demnă, adecvată și corespunzătoare nevoilor individuale, direct în mediul său familiar.

Acest tip de îngrijire asigură continuitatea actului medical la domiciliu, evită internările prelungite sau repetate, scade numărul solicitărilor serviciului de urgență sau a medicilor de familie, în situații care nu necesită prezența acestora, conducând în final la costuri semnificativ mai mici și la reducerea aglomerării inutile a spitalelor sau ambulatoriilor de specialitate.

Se adresează persoanelor care prezintă un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea monitorizării unor parametri vitali și a administrării unor tratamente de specialitate.

Condițiile acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu.

Serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu se acordă pe bază de recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu, ținând seama de starea de sănătate a asiguratului și de statusul de performanță ECOG ( instrument de măsurare a afectării funcționale a pacientului, de a compara eficiența terapiilor și de a evalua prognosticul acestuia).

Recomandarea privind necesitatea efectuării îngrijirilor medicale la domiciliu se consemnează de către medicul curant al pacientului în biletul de externare, la externarea acestuia, sau în registrul de consultații în ambulatoriu pentru recomandările eliberate de medicii de familie/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic.

Durata pentru care un asigurat poate beneficia de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu se stabilește de medicul care a făcut recomandarea, cu obligativitatea precizării ritmicității/periodicității serviciilor, consemnate în formularul „Recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu”, dar nu mai mult de 90 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni (în mai multe etape episoade de îngrijire), respectiv 180 zile de îngrijiri/în ultimele 11 luni pentru pacienții cu vârsta sub 18 ani. Un episod de îngrijire este de maxim 15 zile de îngrijiri, respectiv maximum 30 de zile pentru situațiile justificate medical de către medicul care face recomandarea. Fiecare episod de îngrijire se recomandă utilizând un nou formular de recomandare. În situația în care, conform recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijirile nu sunt acordate în zile consecutive, la calcularea celor 90 de zile/în ultimele 11 luni se iau în calcul numai zilele în care s-au acordat îngrijirile.

Recomandarea pentru îngrijiri medicale la domiciliu, se eliberează în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, care se atașează la foaia de observație/fișa medicală, după caz.

Al doilea exemplar al recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu rămâne la asigurat, urmând a fi prezentat în original de către asigurat/reprezentantul acestuia, cu excepția reprezentanților legali ai furnizorilor de îngrijiri medicale la domiciliu sau transmis prin mijloace de comunicare electronică, poştă sau curierat casei de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ teritorială solicită să primească aceste servicii, care va certifica încadrarea în numărul de zile de îngrijiri de care poate beneficia asiguratul.

Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu este de 30 de zile calendaristice de la data emiterii recomandării, fără a lua în calcul ziua în care a fost emisă recomandarea. Termenul în care asiguratul are obligaţia de a se prezenta la casa de asigurări de sănătate – pentru certificarea numărului de zile de îngrijire şi la furnizorul de îngrijiri la domiciliu este de maximum 10 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. În termenul de valabilitate al recomandării furnizorul are obligaţia să înceapă acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu.

În situaţia în care acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu nu începe în termenul de valabilitate al recomandării, este necesară obţinerea unei noi recomandări, dacă starea de sănătate a asiguratului impune aceasta.

 Furnizori de servicii medicale aflați in relație contractuala cu Casa de asigurări de sănătate Sibiu la data de 31.10.2023:

Nr. crt. Denumire furnizor

 

Localitate Adresa Telefon
ASOCIAŢIA PHILADELPHIA

 

 

Cisnădie

 

 

Str. Vișinilor, nr. 17

 

0728-092760

0269-579567

ASOCIAŢIA MEDICAL CARE

 

Sibiu Ale. Frații Buzești, nr. 9

 

0756-100118
S.C HELPCARE INGRIJIRI MEDICALE S.R.L

 

Sibiu Str. Plugarilor, nr. 4 0770-290830
ASOCIATIA TRANSILVANIA VITALIS Sibiu Str. Mașiniștilor, nr. 13 0757-603262
S.C NUTRIX HELP CARE S.R.L Șelimbăr Str. Iuliu Maniu, nr. 4 0754-946189

Pentru cei interesați modelele de documente și informații complete în vederea acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se regăsesc pe site-ul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sibiu www.casan.ro

La finalul ședinței copii din cadrul Organizației Tinerilor din Sibiu, au încântat întregul auditoriu cu un program minunat de colinzi tradiționale amintindu-ne de bucuria și emoția sosirii Sfântului Praznic al Nașterii Domnului, pentru care le mulțumim cu recunoștință.

Voina Alina

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro