Comunicat de presă

Prefectul județului Sibiu, Adela Muntean, a participat, în perioada 12-13 iunie 2018, la cea de-a XXI-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale româno-germane pentru problemele etnicilor germani din România, desfășurată la Berlin, Republica Federală Germania.

Întâlnirea a constituit prilejul unui schimb de opinii cu privire la sprijinul acordat minorității germane din România în perioada care a urmat sesiunii precedente, desfășurate la București (în perioada 10-12 aprilie 2017). De asemenea, au fost discutate și convenite proiectele următoare.

Prefectul Adela Muntean a subliniat cu precădere implicarea Guvernului României atât în asigurarea cadrului legislativ, cât și în acțiuni practice în scopul sprijinirii etnicilor germani din județul Sibiu și nu numai.

După această sesiune a avut loc și semnarea protocolului de colaborare bilateral. La invitația prefectului Adela Muntean, membrii Comisiei au decis ca cea de-a XXII-a sesiune să se desfășoare, în 2019, la Sibiu.

Ședința Comisiei a fost prezidată de co-președinții Comisiei – domnul secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe George Ciamba și domnul Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului federal pentru problemele imigranților de origine germană și minorități -, precum și de Excelențele lor Emil Hurezeanu, Ambasadorul României la Berlin, și Meier Klodt, Ambasadorul RFG la București.

Instituțiile Prefectului din județele Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin și Timiș, trei dintre județele reprezentative din punct de vedere al comunității germane în țara noastră și cu un istoric bogat al relațiilor de cooperare și al mediului de afaceri cu entități similare din Germania, au fost reprezentate la această sesiune la nivel de experți.

Biroul de presă