Comunicat de presă

În contextul acordării tichetelor sociale pentru nou-născuți, în cursul săptămânii viitoare va începe distribuirea acestora către Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Sibiu, prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, lansat la nivel guvernamental, care susține financiar femeile aflate într-una dintre categoriile de vulnerabilitate prevăzute de O.U.G. nr. 113/2022.

Sprijinul financiar se acordă:

  1. mamelor care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  2. mamelor care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  3. mamelor cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
  4. mamelor care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv: victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț;
  5. mamelor care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
  6. mamelor minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
  7. mamelor care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Conform datelor statistice, centralizate la nivelul Instituției Prefectului – Județul Sibiu, numărul mamelor cu posibilități financiare reduse este de 326. Femeile aflate în categoriile vulnerabile vor beneficia de tichete sociale în valoare de 2000 de lei.

Sprijinul financiar menționat mai sus poate fi acordat o singură dată și utilizat în termen de 6 luni de la primire, având ca scop achiziționarea produselor și articolelor pentru îngrijirea nou-născuților.

Lista unităților afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, codul PIN și alte informații necesare utilizării tichetelor sociale se vor regăsi în plicul înmânat, pe bază de semnătură, destinatarilor finali, de către administrațiile publice locale.

Mădălina Ivașcu,

Purtător de Cuvânt, Instituția Prefectului-Județul Sibiu

E-mail: presa@prefecturasibiu.ro