Comunicat de presă

Prefectul Adela Muntean a convocat, astăzi, toți primarii unităților administrativ-teritoriale din județ și secretarii primăriilor, la o ședință de instruire a cărei ordine de zi a cuprins cinci puncte.

  1. Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central, în vederea completării, depunerii și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice. Prezentarea a fost făcută de reprezentanțiiAdministrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu.
  2. Procedura privind emiterea și eliberarea avizelor necesare introducerii în intravilan a terenurilor agricole, potrivit Ordinului ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1056/2018. Reprezentantul Direcției pentru Agricultură Județeană Sibiu le-a explicat primarilor că avizele vor fi eliberate în cel mult 33 de zile.
  3. Cooperarea privind schimbul de informații referitoare la înmatricularea / radierea mijloacelor de transport. Explicațiile au fost oferite de șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor al județului Sibiu, Victor Ivașcu.
  4. Drepturile și obligațiile proprietarilor de păduri provenite de pe terenuri din afara fondului forestier național, prezentate de reprezentantul Gărzii Forestiere Brașov.
  5. Regulamentul general privind protecția datelor, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei CE nr. 46/1995 – Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 119/04.05.2016. Reprezentantul Direcției Verificarea Legalității, Contencios și Relații Publice din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu a subliniat importanța respectării acestui regulament și modul în care poate fi aplicat la nivelul comunelor.

Vă asigur că toate problemele pe care le-ați ridicat acum și aspectele pe care mi le semnalați și cu alte ocazii vor fi analizate, pentru a găsi cât mai rapid cele mai bune soluții legale, în interesul cetățeanului. Vi le voi comunica personal, cu celeritate”, a subliniat, în finalul ședinței, prefectul Adela Muntean.

Biroul de presă