Comunicat de presă

MĂSURILE LUATE ÎN VEDEREA PREVENIRII RĂSPÂNDIRII COVID-19 LA NIVELUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE SIBIU

Vă informăm că, în perioada 11 martie – 31 martie 2020, cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare se depun la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Sibiu, exclusiv în baza unor programări on-line.

Programările on-line vor fi efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.

Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

Accesul în locații în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor on-line și a documentului de identitate, în original.

În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare, accesul în locații se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original.

Recomandăm cetățenilor să opteze pentru ridicarea pașapoartelor simple electronice prin serviciile de curierat – cheltuieli de expediție 8 lei + TVA.

Activitatea PUNCTULUI DE LUCRU MOBIL MEDIAȘ VA FI SUSPENDATĂ ÎN PERIOADA 11 MARTIE – 31 MARTIE 2020.

Celelalte servicii pentru care nu se fac programări on-line vor fi solicitate Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Sibiu exclusiv prin corespondență poștală sau la căsuța proprie e-mail: pasapoarte-sb@mai.gov.ro (adeverințe, furnizări de date din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, petiții și informații de interes public). Accesul în vederea ridicării adeverințelor solicitate prin poșta electronică se face doar în baza documentului de identitate, în original.

Activitățile de audiență, la sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Sibiu vor fi suspendate în perioada 11 martie – 31 martie 2020.

În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.