Comunicat de presă

În urma informațiilor apărute în presa locală, facem următoarele precizări:

  • Potrivit dispozițiilor art. 149 – 150 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, mandatul primarului declarat ales este validat/invalidat în termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu.
  • În mod similar, art. 114 din Codul administrativ reglementează validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși, în termen de 25 de zile de la data desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu. Dispozițiile legale se aplică în mod corespunzător și consilierilor județeni, validarea mandatelor fiind realizată de tribunalul în a cărei circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială.

În concluzie, față de textele normative prezentate, considerăm că instanțele de judecată sunt singurele în măsură a se pronunța cu privire la validarea/invalidarea mandatelor primarilor/consilierilor locali și consilierilor județeni declarați aleși, pentru care potrivit rapoartelor de evaluare întocmite de Agenția Națională de Integritate s-a constatat existența stării de incompatibilitate.

Andreea Ștefan

Purtător de Cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro