Comunicat de presă

Instituția Prefectului – Județul Sibiu vă informează cu privire la aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, care are ca scop înființarea de către orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum și de către formele asociative ale acestora, a următoarelor tipuri de plantații forestiere pe terenuri agricole:

 • Terenuri de pădure, cu suprafața minimă de 0,5 ha,
 • Perdele forestiere de protecție, cu suprafața minimă de 0,1 ha, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic întocmit în acest scop.

Menționăm că beneficiarii finanțării pot fi deținătorii publici sau privați de teren pretabil pentru împădurire, precum și formele asociative ale acestora și pentru a putea fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să facă dovada deținerii și utilizării terenului pe care se propune realizarea investiției, pe o perioadă de minimum 20 de ani.

Precizăm că, nu pot fi eligibile următoarele terenuri:

 • Terenurile care fac obiectul unor litigii ori terenurile grevate de sarcini,
 • Terenurile menționate la momentul depunerii cererii de sprijin în programe sau planuri naționale ori locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public: în acest caz, se solicită de la Consiliul Județean o adeverință care să confirme acest lucru,
 • Terenurile agricole cu o valoare naturală ridicată, din categoria pajiștilor naturale permanente, zonelor umede și a altor terenuri agricole cu valoare naturală ridicată, care se identifică de către Grada Forestieră prin suprapunerea conturului suprafeței propuse la împădurire în cadrul aplicației informatice PGI,
 • Trenurile incluse în angajamente prin Măsura 8.1 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2022,
 • Terenurile cu o suprafață compactă mai mică de 0,5 ha ( în cazul trupurilor de pădure) sau mai mică de 0,1 ha ( în cazul perdelelor forestiere de protecție),
 • Terenuri care au beneficiat de sprijin prin alte programe de finanțare.

În valoarea costului standard  de proiectare sunt cuprinse:

 • Întocmirea proiectului tehnic de împădurire,
 • Efectuarea analizelor de sol,
 • Efectuarea procedurilor necesare pentru obținerea avizului de mediu,
 • Întăbularea terenului, opțional, la solicitarea deținătorului, dacă este cazul,
 • Asistența tehnică a proiectantului pe durata derulării execuției lucrărilor de împădurire și de întreținere a plantației, care reprezintă o activitate distinctă de dirigenția de șantier. Specificăm faptul că toate amplasamentele care aparțin aceluiași deținător vor face obiectul întocmirii unui singur proiect.

Data limită până la care pot fi depuse cereri de sprijin pentru împădurire este 23 ianuarie 2026.

Detalii privind reglementările în baza cărora se derulează programul de finanțare se pot găsi pe site-ul Gărzii Forestiere Brașov ( www.gfbrasov.ro), la secțiunea PNNR.

Gabriela-Elena Luca

Purtător de cuvânt, Instituția Prefectului – Județul Sibiu

Telefon: 0754.206-999

E-mail: presa@prefecturasibiu.ro