Comunicat de presă

Mesajul premierului Nicolae-Ionel Ciucă cu prilejul Zilei Internaționale de luptă împotriva violenței asupra femeilor

 

De mai bine de 20 de ani, dedicăm ziua de 25 noiembrie luptei împotriva unei anomalii sociale, anacronică și globală: violența împotriva femeilor și fetelor.

De la hărțuire și violență sexuală, domestică, trafic de persoane, căsătorie forțată, femei și fete din întreaga lume suferă atacuri sistematice la adresa libertății, demnității, integrității fizice, precum și asupra sănătății lor psihice și emoționale.

Pandemia, războiul, criza energetică și cea economică au avut consecințe extrem de dureroase mai ales asupra femeilor și fetelor, ridicând în mod alarmant nivelul de violență manifestat împotriva lor.

Victimele violenței de gen provin din medii dintre cele mai diverse, sunt persoane de genuri și orientări sexuale variate, fac parte din categoria migranților sau refugiaților, reprezintă minorități etnice sau sunt persoane cu dizabilități. Ele trebuie înțelese și ascultate pentru a fi ajutate.

Înțelegerea resorturilor emoționale, credințelor și stereotipurilor, precum și a condiționărilor și limitărilor socio-economice care stau la baza acestui fenomen reprezintă fundamentul pe care articulăm componenta de prevenție în lupta contra violenței de gen.

Sunt pașii esențiali pe care i-am urmat și, prin care, la nivel de guvern, construim politici și măsuri de sprijin pentru victime, adaptate realității din teren, precum și programe de informare/instruire și prevenire aplicate și personalizate. În primul nostru an de guvernare am reușit să facem pași decisivi pentru crearea de servicii integrate moderne în sprijinul victimelor violenței domestice, de centre de intervenție pentru victimele violenței sexuale și campanii de informare în rândul copiilor și tinerilor. Și autoritățile și-au adaptat și îmbunătățit capacitatea de răspuns pentru a oferi un sprijin adecvat victimelor violenței domestice și violenței de gen.

Salut inițiativa Ministerului  Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse de a promova Campania pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor (25 noiembrie – 10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului) pentru a atrage atenția opiniei publice și a factorilor de decizie asupra violenței domestice și a violenței împotriva femeilor.

Violența de gen este o încălcare flagrantă a drepturilor naturale ale omului și înseamnă pierderea umanității, cu grave consecințe trans-generaționale.

Consider că avem cu toții obligația să educăm generațiile viitoare în spiritul armoniei  care există în mod natural, indiferent de gen. Omenia și respectul trebuie să guverneze relațiile între oameni pentru a ajunge mai aproape de o societate a firescului, în care violența să nu-și mai găsească locul.