Avertizor în interes public

Pentru aplicarea Legii 361 / 2022 privind protecția avertizorilor în interes public, dl Rareș Macrea, manager public în cadrul Compartimentului Management Public, din Instituția Prefectului – Jud. Sibiu, fost desemnat persoană cu atribuții în cea ce privește primirea înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor în condițiile specificate prin legea numărul 361 / 2022 privind protecția avertizorilor în interes public.

Mijloacele prin care se pot raporta încălcări ale legii care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu sunt:

  • în scris, pe suport hârtie în plic sigilat cu mențiunea Confidențial / avertizor în interes public, prin intermediul serviciilor de poștă sau curierat, la sediul instituției situat în Sibiu strada A. Șaguna nr 10 Jud. Sibiu;
  • în format electronic, prin completarea formularelor prevăzute în procedura operațională și transmiterea acestora la adresa de email avertizor@prefecturasibiu.ro
  • prin întâlnire față în față, la cererea avertizorului, sub forma unei activități de consiliere, în vederea depunerii acestei informații în format scris.
  • telefonic la interior 232, prin planificarea unei întâlniri față în față.