Alte informații

Anul 2022

ORDIN nr. 183/112/173/2022. pentru aprobarea procedurii şi termenelor de decontare a sumelor aferente schemei de compensare, a documentelor în baza cărora se realizează decontarea, precum şi a altor măsuri necesare aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării” poate fi descărcat de aici.

Anul 2021

DECIZIA nr. 24 / 14.09.2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu,privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021 potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. poate fi descărcată de aici.

Decizia nr.9/17.01.2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021 potrivit Legii nr. 15/2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2021 și pentru estimări  anii 2022-2024, potrivit Legii nr.273/2006  privind finanțele publice locale poate fi descărcată de aici.
Decizia nr.1/22.01.2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și a cotelor din impozitul pe venit pentru proiectul de buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru  anii 2022-2024, potrivit Scrisorii-cadru nr. 462196/18.01.2021 a Ministerului Finanțelor Publice și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale poate fi descărcată de aici.

Anul 2020

DECIZIA Nr. 1/13.01.2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2020 potrivit Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi pentru estimări anii 2021-2023 potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale poate fi descărcată de aici.

Anul 2019

Decizia nr.14/19.09.2019, a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru echilibrare și a cotelor din impozitul pe venit pentru proiectul de buget pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 – 2023, potrivit Scrisorii-cadru nr.465118 din 16.09.2019 a Ministerului Finanțelor Publice și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale poate fi descărcată de aici.

Decizia nr.1/19.03.2019 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, estimări pentru anii 2020-2022 poate fi descărcată de aici.

Decizia Nr.14/09.10.2018 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare și a cotelor din impozitul pe venit pentru proiectul de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 -2022, potrivit Scrisorii-cadru nr.465623/28.09.2018 a Ministerului Finanțelor Publice și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale poate fi descărcată de aici.

Decizia Nr.1/10.01.2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit Legii 273/2006 poate fi descărcată de aici.