Alte informații

Anul 2021

DECIZIA nr. 24 / 14.09.2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu,privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021 potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021. poate fi descărcată de aici.

Decizia nr.9/17.01.2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2021 potrivit Legii nr. 15/2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2021 și pentru estimări  anii 2022-2024, potrivit Legii nr.273/2006  privind finanțele publice locale poate fi descărcată de aici.
Decizia nr.1/22.01.2021 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare și a cotelor din impozitul pe venit pentru proiectul de buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru  anii 2022-2024, potrivit Scrisorii-cadru nr. 462196/18.01.2021 a Ministerului Finanțelor Publice și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale poate fi descărcată de aici.

Anul 2020

DECIZIA Nr. 1/13.01.2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2020 potrivit Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 şi pentru estimări anii 2021-2023 potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale poate fi descărcată de aici.

Anul 2019

Decizia nr.14/19.09.2019, a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată pentru echilibrare și a cotelor din impozitul pe venit pentru proiectul de buget pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 – 2023, potrivit Scrisorii-cadru nr.465118 din 16.09.2019 a Ministerului Finanțelor Publice și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale poate fi descărcată de aici.

Decizia nr.1/19.03.2019 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, estimări pentru anii 2020-2022 poate fi descărcată de aici.

Decizia Nr.14/09.10.2018 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare și a cotelor din impozitul pe venit pentru proiectul de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 -2022, potrivit Scrisorii-cadru nr.465623/28.09.2018 a Ministerului Finanțelor Publice și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale poate fi descărcată de aici.

Decizia Nr.1/10.01.2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale potrivit Legii 273/2006 poate fi descărcată de aici.