Referendum 6-7 octombrie 2018

Procesul verbal privind rezultatele referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie poate fi descărcat de aici

Hotărârea Nr.8 a Biroului Electoral Județean poate fi descărcată de aici

Hotărârea Nr.7 a Biroului Electoral Județean poate fi descărcată de aici

Hotărârea Nr.6 a Biroului Electoral Județean poate fi descărcată de aici

Hotărârea Nr.5 a Biroului Electoral Județean poate fi descărcată de aici

Hotărârea Nr.4 a Biroului Electoral Județean poate fi descărcată de aici

Hotărârea Nr.3 a Biroului Electoral Județean poate fi descărcată de aici

Anunț important: Președinții secțiilor de votare trași la sorți de către Președintele Tribunalului Sibiu care nu au fost instruiți până în prezent sunt rugați să se prezinte în data de 5 octombrie 2018 ora 10.00 în sala de ședințe a Prefecturii Sibiu pentru ședința de instruire

Circulara Biroului Electoral Central din data de 4 octombrie 2018 poate fi citită aici

Hotărârea Nr.2 a Biroului Electoral Județean poate fi descărcată de aici

Hotărârea Nr.1 a Biroului Electoral Județean poate fi descărcată de aici

Graficul și locațiile unde se vor desfășura instruirile președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare este următorul

Nr.crt Data și ora Zona Locația
1 02.10.2018, ora 11.00 Sibiu Sediul Prefecturii
2 02.10.2018, ora 11.00 Săliște Sediul Prefecturii
3 02.10.2018, ora 14.00 Municipiul Sibiu Sediul Prefecturii
4 03.10.2018, ora 9.30 Mediaș Sala de ședințe a Primăriei Municipiului Mediaș
5 03.10.2018, ora 12.30 Agnita Sala de ședințe a Primăriei orașului Agnita
6 03.10.2018, ora 15.00 Avrig Sala Pavilion Avrig

 

Lista cu persoanele desemnate a fi președinți ai birourilor electorale a secțiilor de votare poate fi descărcată de aici.

Străzile arondate fiecărei secții de votare pot fi vizualizate aici!

Procesul verbal de constituire al BEJ Sibiu poate fi descărcat de aici.

Ordinul privind stabilirea dimensiunii ștampilelor de control ale biroului electoral de circumscripție județeană şi ale secțiilor de votare, care vor fi folosite la referendumul național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018 poate fi descărcat de aici.

Comunicatul   numărul 1 din 21 septembrie 2018 poate fi descărcat de aici.

Ordinul privind constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe lângă Comisia tehnică județeană, cu atribuții în coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, pentru desfășurarea referendumului din datele de 6 și 7 octombrie 2018 poate fi descărcat de aici.

Ordinul privind constituirea Comisiei Tehnice județene Sibiu, cu atribuții în coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale şi serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, pentru desfășurarea referendumului din datele de 6 și 7 octombrie 2018 poate fi descărcat de aici.