Modificări legislative în domeniul administrării și exploatării pajiștilor

Prefectul Adela Muntean a convocat, astăzi, toți primarii unităților administrativ-teritoriale din județ și secretarii primăriilor, la o ședință de instruire cu cinci puncte pe ordinea de zi.

1. Principalele modificări legislative în domeniul administrării și exploatării pajiștilor permanente.

Reprezentanții Direcției Verificarea Legalității, Contencios și Relații Publice din cadrul Instituției Prefectului – Județul Sibiu au subliniat cele mai importante reglementări ale Legii nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Astfel, până la data de 1 martie a fiecărui an, primarii trebuie să verifice respectarea încărcăturii de animale /hectar/contract, în corelare cu suprafețele utilizate, și să stabilească disponibilul de pajiști care pot face obiectul concesionării/închirierii. Ulterior, consiliile locale adoptă hotărârea cu privire la inițierea procedurii de concesionare/închiriere. Neinițierea procedurii de concesionare/închiriere a pajiștilor până la data de 1 martie constituie contravenție (amendă de la 4.000 la 8.000 de lei).

Conform Legii 44/2018, pajiștile din domeniul privat al UAT-urilor se atribuie direct, în baza cererilor depuse de crescătorii de animale (persoane fizice sau juridice, cu animale înscrise în RNE) membri ai colectivității locale sau care au sediul social pe teritoriul localității respective.

Prefectul Adela Muntean a subliniat faptul că Legea nr. 44/2018 le dă crescătorilor de animale posibilitatea de a închiria pășuni chiar în localitatea lor de domiciliu, iar procedura de atribuire directă simplifică mult lucrurile și la nivelul primăriilor. “Aceasta a fost una dintre doleanțele noastre în fața ministrului Agriculturii, Petre Daea, în noiembrie 2017. Ne-a promis că va modifica legislația în folosul crescătorilor locali de animale și iată că a făcut-o”, a remarcat Adela Muntean.

2. Condițiile de emitere a ordinului prefectului pentru islazurile comunale, stadiul aplicării Legii nr. 165/2013, măsuri necesare finalizării fondului funciar. (Prezentare: OCPI Sibiu)

3. Modernizarea rețelelor electrice, realizarea branșamentelor, aspecte de reținut în procedura de elaborare și avizare PUG. (Prezentare: Transelectrica și Electrica)

4. Măsuri de creștere a calității serviciilor poștale. 

În urma restructurării și reorganizării CN Poșta Română SA din august 2017, au fost reduse normele de încadrare pentru agenții poștali. Astfel, la nivelul județului Sibiu au fost păstrate doar 25 de subunități poștale cu normă întreagă. Restul de 69 de agenții au trecut la program de 6 ore (34 de agenții) și chiar de 4 ore (35 de agenții). În aceste condiții, distribuirea corespondenței, plata drepturilor de asigurări sociale și alte drepturi s-au făcut cu mari întârzieri, generând nemulțumirea cetățenilor din mediul rural.

Directorul Oficiului Județean de Poștă Sibiu, Ioan Trînbițaș, a anunțat extinderea programului de lucru al factorilor poștali cu câte 2 ore, începând cu data de 1 februarie 2018. Cu toate acestea, mai sunt șapte agenții poștale neasigurate cu personal: Mihăileni, Mohu, Râu Sadului, Săcel, Loamneș, Alma, Velț. Pentru agențiile Mârșa și Scoreiu, procedurile de angajare sunt în curs.

5. Constituirea comisiei de disciplină pentru faptele secretarilor UAT-urilor sesizate ca abateri disciplinare – desemnarea unui membru titular și a unui membru supleant din rândul secretarilor UAT. 

Biroul de presă