„Întâlnirea cu Eminescu”

Subprefectul județului Sibiu a participat, astăzi, la „Întâlnirea cu Eminescu”. În deschiderea ceremoniei de omagiere a poetului național, subprefectul Horațiu Marin a transmis următorul mesaj:

“Sărbătorim, astăzi, Ziua Culturii Naţionale. Data de 15 ianuarie reprezintă un reper pentru literatura română, în urmă cu 168 de ani născându-se Mihai Eminescu, «Omul deplin al culturii Române».

Poet de geniu, prozator și jurnalist politic extrem de acid, Eminescu a fost un mare naționalist, un patriot autentic, pentru care «Trăiască naţia!» era singurul salut.

Vehement apărător al limbii române, al tradițiilor populare, al credinței strămoșești, Mihai Eminescu vedea în Biserica Ortodoxă «maica spi­rituală a neamului românescca­re a născut unitatea limbei şi u­ni­tatea etnică a po­po­rului».

Ne mândrim cu Mihai Eminescu – poetul nostru național și universal totodată – o adevărată conștiință a epocii sale, a cărui operă vizionară este mereu actuală.

Dubla sărbătoare de astăzi are menirea de a reuni, spiritual, românii de pretutindeni, în jurul valorilor naţionale.

«La mulți ani», de Ziua Culturii Naționale!”

 

Biroul de presă