Comunicat de presă

În cadrul ședinței de lucru din data de 28.05.2021 a Comisiei Județene de Recensământ Agricol condusă de Prefectul județului Sibiu în calitate de președinte s-a dezbătut stadiul recensământului agricol în județul Sibiu, demarat la data de 10.05.2021.

Până în prezent s-a recenzat un procent de 20% din totalul exploatațiilor agricole din județul Sibiu, situându-ne astfel pe locul 12 la nivel național.

La recensământ sunt colectate date şi informaţii statistice privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole indiferent de statutul juridic şi de modul de deţinere a terenului, precum: identificarea în teritoriu, suprafeţele agricole utilizate, efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale şi gestionarea dejecţiilor animaliere, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, dezvoltarea rurală.

Colectarea şi înregistrarea datelor la recensământ în județul Sibiu se realizează de un număr de 268 recenzori și 83 recenzori șefi, prin interviu faţă în faţă, cu capul/şeful exploataţiei agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informaţiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

Aducem la cunoștința populației faptul că potrivit prevederilor legale în vigoare, capul/șeful exploataţiei agricole are obligaţia să furnizeze recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete, să respecte şi să nu obstrucţioneze activitatea acestora şi să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil. Încălcarea acestor prevederi constituie contravenţii și se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei.

Drept urmare rugăm populația să fie receptivă și să ofere date corecte și complete.

 

Întocmit,

Șef serviciu –  Codruța Eugenia Cosma