Comunicat de presă

În data de 20 mai a.c., în actualul context epidemiologic, la Instituția Prefectului județul Sibiu a avut loc o întâlnire trimestrială de lucru, cu scopul monitorizării implementării Planului Teritorial Comun de acțiune la nivelul județului Sibiu pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, în anul școlar 2020-2021.

 

Prezenți la această întâlnire de lucru au fost reprezentanți din partea Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului Școlar Județean, Inspectoratului Județean de Jandarmi, precum și din partea  Consiliului Județean Sibiu și DGASPC Sibiu.

 

Aspectele importante prezentate au fost cele legate de:

– verificarea modului de asigurare cu pază umană și sisteme de supraveghere video al unităților de învățământ preuniversitar din județ, fiind identificate 113 unități din totalul de 354 unități, care nu sunt asigurate cu niciun fel de supraveghere;

– angrenarea de efective ale poliției, jandarmeriei și poliției locale, media zilnică fiind de 54 polițiști, 12 jandarmi și 19 polițiști locali, în contextul reducerii numărului de elevi la participarea fizică la programul școlar, datorat contextului actual epidemiologic;

– scăderea numărului de fapte penale în cursul trimestrului I al anului față de perioada similară a anului școlar precedent, de la 15 la 5 infracțiuni, din care 3 loviri și 2 amenințări;

– cauzele infracționalității și împrejurările favorizatoare, ca de exemplu: rivalitățile între elevi, lipsa de educație civică, pătrunderea unor persoane străine/părinți în incinta unităților de învățământ pentru a face dreptate în rândul elevilor, comportamentul inadecvat al elevilor față de cadrele didactice;

– manifestarea fenomenului de absenteism în aproximativ aceeași parametri ca și în anii școlari precedenți;

– desfășurarea de acțiuni specifice pentru prevenirea absenteismului și abandonului precum menținerea legăturii permanente cu părinții, autoritățile publice locale, agenți economici; organizarea procesului de învățare online; implementarea de programe de sprijin educațional; financiar și social pentru preșcolari, elevi din învățământul primar, gimnazial și profesional, precum și implementarea unor programe de formare pentru cadrele didactice, derularea de ore de dirigenție cu această tematică, includerea elevilor cu risc de abandon școlar în activități educative non-formale;

– desfășurarea de activități remediale și de tip școală după școală, de un număr tot mai mare de unități școlare;

– implementarea de proiecte cu finanțare europeană în valoare totala aproximativă de 1.150.000 Euro, de către 12 licee din județ;

– aplicarea de proiecte tip ERASMUS având ca obiectiv prevenirea părăsirii timpurii a școlii, cu perioadă de implementare 2021-2027, de către 6 unități școlare din județ.

– asigurarea transportului elevilor din mediul rural la unitățile de învățământ de care aparțin.

 

Instituția Prefectului județul Sibiu, continuă să monitorizeze implementarea tuturor programelor și proiectelor, precum și identificarea resurselor necesare pentru a putea asigura un învățământ de calitate. Copiii sunt viitorul nostru, iar educația lor este un element de o importanță majoră. A fost un an greu, care și-a pus amprenta și asupra sistemului de învățământ, fapt pentru care, vom depune toate eforturile necesare pentru siguranța copiilor și pentru asigurarea calității învățământului.” transmite Mircea Dorin Crețu, prefectul județului Sibiu.

 

 

 

 

Andreea Ștefan

Purtător de cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro