Comunicat de presă

În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, din data de 5 noiembrie a.c. s-a analizat situația epidemiologică la nivelul județului Sibiu și s-a adoptat Hotărârea nr. 76/2020 care prevede o serie de măsuri de prevenire și limitare a răspândirii virusului SARS CoV-2.

 

CJSU Sibiu a aprobat Hotărârea nr. 76/2020 care cuprinde următoarele:

 

Art. 1 (1) În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (2) din Anexa 2 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 06.11.2020, ora 00:00 până la data de 19.11.2020, ora 24:00, se va institui obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în toate spaţiile publice deschise, pe întreg teritoriul judeţului Sibiu.

* Se vor excepta de la această măsură copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

 

(2) În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (3) din Anexa 2 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 06.11.2020, ora 00:00 până la data de 19.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Mediaş (Municipiu Mediaş), UAT Agnita (Oraş Agnita), UAT Avrig (Oraş Avrig), UAT Alma (Sat Alma), UAT Tilişca (Sat Tilişca, Sat Rod), UAT Sălişte (Sat Săcel), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Nocrich (Sat Ţighindeal), UAT Cârţa (Sat Nou Român), UAT Orlat (Sat Orlat), UAT Păuca (Sat Păuca), UAT Loamneş (Sat Armeni), UAT Arpaşu de Jos (Sat Arpaşu de Sus) şi UAT Chirpăr (Săsăuş)  administratorii/proprietarii spaţiilor publice deschise afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.

 

Art. 2 În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (6) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile,începând cu data de 06.11.2020, ora 00:00 până la data de 19.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Mediaş (Municipiu Mediaş), UAT Agnita (Oraş Agnita), UAT Avrig (Oraş Avrig), UAT Alma (Sat Alma), UAT Tilişca (Sat Tilişca, Sat Rod), UAT Sălişte (Sat Săcel), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Nocrich (Sat Ţighindeal), UAT Cârţa (Sat Nou Român), UAT Orlat (Sat Orlat), UAT Păuca (Sat Păuca), UAT Loamneş (Sat Armeni), UAT Arpaşu de Jos (Sat Arpaşu de Sus) şi UAT Chirpăr (Săsăuş) organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă, iar pe teritoriul UAT Miercurea Sibiului (Oraş Miercurea Sibiului), UAT Avrig (Sat Bradu), UAT Vurpăr (Sat Vurpăr), UAT Moşna (Sat Nemşa), UAT Sălişte (Sat Amnaş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos, Sat Scoreiu), UAT Agnita (Sat Ruja), UAT Chirpăr (Sat Chirpăr), UAT Păuca (Sat Bogatu Român) şi UAT Micăsasa (Sat Ţapu) este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

Art. 3 În conformitate cu prevederile art.1, alin. (7) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 06.11.2020, ora 00:00 până la data de 19.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Mediaş (Municipiu Mediaş), UAT Agnita (Oraş Agnita), UAT Avrig (Oraş Avrig), UAT Alma (Sat Alma), UAT Tilişca (Sat Tilişca, Sat Rod), UAT Sălişte (Sat Săcel), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Nocrich (Sat Ţighindeal), UAT Cârţa (Sat Nou Român), UAT Orlat (Sat Orlat), UAT Păuca (Sat Păuca), UAT Loamneş (Sat Armeni), UAT Arpaşu de Jos (Sat Arpaşu de Sus), UAT Chirpăr (Săsăuş), UAT Miercurea Sibiului (Oraş Miercurea Sibiului), UAT Avrig (Sat Bradu), UAT Vurpăr (Sat Vurpăr), UAT Moşna (Sat Nemşa), UAT Sălişte (Sat Amnaş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos, Sat Scoreiu), UAT Agnita (Sat Ruja), UAT Chirpăr (Sat Chirpăr), UAT Păuca (Sat Bogatu Român) şi UAT Micăsasa (Sat Ţapu) organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive–in sunt interzise.

 

Art. 4 (1) În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile, începând cu data de 06.11.2020, ora 00:00 până la data de 19.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Mediaş (Municipiu Mediaş), UAT Agnita (Oraş Agnita), UAT Avrig (Oraş Avrig), UAT Alma (Sat Alma), UAT Tilişca (Sat Tilişca, Sat Rod), UAT Sălişte (Sat Săcel), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Nocrich (Sat Ţighindeal), UAT Cârţa (Sat Nou Român), UAT Orlat (Sat Orlat), UAT Păuca (Sat Păuca), UAT Loamneş (Sat Armeni), UAT Arpaşu de Jos (Sat Arpaşu de Sus) şi UAT Chirpăr (Săsăuş) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă, iar pe teritoriul UAT Miercurea Sibiului (Oraş Miercurea Sibiului), UAT Avrig (Sat Bradu), UAT Vurpăr (Sat Vurpăr), UAT Moşna (Sat Nemşa), UAT Sălişte (Sat Amnaş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos, Sat Scoreiu), UAT Agnita (Sat Ruja), UAT Chirpăr (Sat Chirpăr), UAT Păuca (Sat Bogatu Român) şi UAT Micăsasa (Sat Ţapu) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00.

(2) În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la alin.(1) care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

 

Art. 5 În conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile,începând cu data de 06.11.2020, ora 00:00 până la data de 19.11.2020, ora 24:00 pe teritoriul UAT Mediaş (Municipiu Mediaş), UAT Agnita (Oraş Agnita), UAT Avrig (Oraş Avrig), UAT Alma (Sat Alma), UAT Tilişca (Sat Tilişca, Sat Rod), UAT Sălişte (Sat Săcel), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Nocrich (Sat Ţighindeal), UAT Cârţa (Sat Nou Român), UAT Orlat (Sat Orlat), UAT Păuca (Sat Păuca), UAT Loamneş (Sat Armeni), UAT Arpaşu de Jos (Sat Arpaşu de Sus) şi UAT Chirpăr (Săsăuş) activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoane cazate în cadrul acestor unităţi, iar pe teritoriul UAT Miercurea Sibiului (Oraş Miercurea Sibiului), UAT Avrig (Sat Bradu), UAT Vurpăr (Sat Vurpăr), UAT Moşna (Sat Nemşa), UAT Sălişte (Sat Amnaş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos, Sat Scoreiu), UAT Agnita (Sat Ruja), UAT Chirpăr (Sat Chirpăr), UAT Păuca (Sat Bogatu Român) şi UAT Micăsasa (Sat Ţapu) este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06,00 – 23,00.

 

 

Art. 6 În conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) din Anexa 3 la H.G. 856/2020, pentru o perioada de 14 zile,începând cu data de 06.11.2020, ora 00:00 până la data de 19.11.2020, ora 24:00, pe teritoriul UAT Mediaş (Municipiu Mediaş), UAT Agnita (Oraş Agnita), UAT Avrig (Oraş Avrig), UAT Alma (Sat Alma), UAT Tilişca (Sat Tilişca, Sat Rod), UAT Sălişte (Sat Săcel), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Nocrich (Sat Ţighindeal), UAT Cârţa (Sat Nou Român), UAT Orlat (Sat Orlat), UAT Păuca (Sat Păuca), UAT Loamneş (Sat Armeni), UAT Arpaşu de Jos (Sat Arpaşu de Sus) şi UAT Chirpăr (Săsăuş) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă, iar pe teritoriul UAT Miercurea Sibiului (Oraş Miercurea Sibiului), UAT Avrig (Sat Bradu), UAT Vurpăr (Sat Vurpăr), UAT Moşna (Sat Nemşa), UAT Sălişte (Sat Amnaş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos, Sat Scoreiu), UAT Agnita (Sat Ruja), UAT Chirpăr (Sat Chirpăr), UAT Păuca (Sat Bogatu Român) şi UAT Micăsasa (Sat Ţapu) este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

 

Art. 7. Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul UAT Mediaş (Municipiu Mediaş), UAT Agnita (Oraş Agnita), UAT Avrig (Oraş Avrig), UAT Alma (Sat Alma), UAT Tilişca (Sat Tilişca, Sat Rod), UAT Sălişte (Sat Săcel), UAT Dumbrăveni (Sat Ernea), UAT Nocrich (Sat Ţighindeal), UAT Cârţa (Sat Nou Român), UAT Orlat (Sat Orlat), UAT Păuca (Sat Păuca), UAT Loamneş (Sat Armeni), UAT Arpaşu de Jos (Sat Arpaşu de Sus), UAT Chirpăr (Săsăuş), UAT Miercurea Sibiului (Oraş Miercurea Sibiului), UAT Avrig (Sat Bradu), UAT Vurpăr (Sat Vurpăr), UAT Moşna (Sat Nemşa), UAT Sălişte (Sat Amnaş), UAT Porumbacu de Jos (Sat Porumbacu de Jos, Sat Scoreiu), UAT Agnita (Sat Ruja), UAT Chirpăr (Sat Chirpăr), UAT Păuca (Sat Bogatu Român) şi UAT Micăsasa (Sat Ţapu).

Art. 8. Măsurile adoptate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta, îşi vor înceta aplicabilitatea la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 9. Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă Mediaş, Agnita, Avrig, Alma, Tilişca, Sălişte, Dumbrăveni, Nocrich, Cârţa, Orlat, Păuca, Loamneş, Arpaşu de Jos, Chirpăr, Miercurea Sibiului, Vurpăr, Moşna, Porumbacu de Jos, Chirpăr, Micăsasa vor informa populaţia localităţilor prin orice mijloace despre măsurile dispuse (afişarea în locuri vizibile a hotărârii, postare pe site, etc.).

 

 

 

 

Andreea Ștefan

Purtător de Cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu

presa@prefecturasibiu.ro